Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2020. godine donjelo je odluku o Listi prednosti za pedagošku godinu 2020./2021.  pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle (čl. 13. i čl. 15. ).

Napominje se roditeljima da su dužni donijeti Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02 ) NAJKASNIJE do 20. kolovoza 2020. godine, nakon čega će pristupiti potpisivanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi.

Više informacija može se pronaći na vrticikonavle.hr ili na e – mail adresu: info@vrticikonavle.hr. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here