glvideo

U sklopu projekta ‘Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve’, 17. lipnja je započelo postavljanje kamera na brdu Babina Gomila i značajnom krajobrazu Predolac-Šibenica s ciljem uspostave protupožarnog videonadzora u dolini Neretve.

Zbog izrazito kompleksnog, zahtjevnog i nepristupačnog terena na brdu Babina Gomila, materijal i opremu prevozile su zračne snage Ministarstva obrane Republike Hrvatske, pripadnici 395. ekadrile transportnih helikoptera, uz pomoć i podršku Javne vatrogasne postrojbe Metković.

Na brdu Babina Gomila i Predolcu-Šibenici postavit će se kamere visoke rezolucije s pripadajućom opremom za nadzor i prevenciju požara tršćaka i šumskih požara u zaštićenim područjima i područjima europske ekološke mreže Natura 2000 u delti Neretve.

Kamere će se umrežiti u postojeći sustav protupožarnog videonadzora u cilju rane detekcije početnih (inicijalnih) požara tršćaka, ali i šumskih požara. Na taj način omogućit će se nadzor nepristupačnih terena koji će provoditi Javna vatrogasna postrojba Metković, Operativni vatrogasni centar Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku te djelatnici Službe za zaštitu od požara i Službe čuvara prirode Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

videonadzor3

Cilj uspostave sustava protupožarnog videonadzora u dolini Neretve je unaprijediti nadziranje i nadgledanje teritorija, a posebice nepristupačnih i nepreglednih terena te u skladu s time omogućiti pravovremenu reakciju nadležnih vatrogasnih postrojbi u gašenju inicijalnih požara kao i obradu požarišta u cilju pronalaska počinitelja.

Svake godine u dolini Neretve javljaju se namjerno izazvani i nekontrolirani požari tršćaka u kojima izgaraju velike površine tršćaka. Požari tršćaka pustoše pred sobom velike površine zaštićenih područja (posebni ornitološki rezervati Pod Gredom, Prud i Orepak te značajni krajobraz Modro oko i jezero u naselje Desne), područje europske ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve i Ramsar područje Delta Neretve s pripadajućom bioraznolikošću.

Požari tršćaka se javljaju svake godine, u sušnim razdobljima za vjetrovita vremena tijekom cijele godine, kad padne razina vode u močvarnim staništima. Vrlo brzo se šire te za sobom ostavljaju velike opožarene površine. Požari tršćaka na taj način degradiraju močvarni ekosustav, te značajno narušavaju kvalitetu života lokalnog stanovništva. Brzim širenjem usred jačih naleta vjetra vrlo često izgore obrađene poljoprivredne površine (nasadi poljoprivrednih kultura, vinogradi, maslinici) te gospodarski objekti (plastenici, kućice za alat i slično). Požari tršćaka često se prošire i na okolna šumska područja, kada se u obližnim naseljima dovodi u pitanje sigurnost ljudi i materijalne imovine.

Nekontrolirani požari tršćaka osim što doprinose smanjenju ukupne bioraznolikosti staništa i vrsta za sobom ostavljaju degradirane močvarne i vodene krajobraze neprivlačne za posjetitelje i turiste.

videonadzor2

Očekivani rezultati projekta ‘Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve’ su revitalizacija, uređenje i stvaranje novih posjetiteljsko-edukativnih sadržaja na navednom području. Projekt obuhvaća devet infrastrukturnih zahvata, a to su uređenje posjetiteljskog centra i planinarskog doma u Baćini, izložbeni prostor – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću, edu-eko kompleks na brdu Trovro u Rogotinu, promatračnica za bioraznolikost na Baćinskim jezerima, tematske staze na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča, pješačke staze kroz značajni krajobraz Predolac-Šibenica, edu-eko vrt u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici, edu-eko dječje igrališta u Otrić-Seocima te nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite u Metkoviću.

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, partneri su Regionalna agencija DUNEA, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Grad Ploče te Grad Metković. Ukupna vrijednost projekta je 14.356.064,90 kuna, od kojih 75 posto, odnosno 10.536.054,01 kuna sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

logo

OZNAKE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here