U nacionalnom parku Mljet, etno selo Goveđari u Multimedijalnom centru Galerija Stara skula  u ime nastavka našeg otkrivanja i prikazivanja detalja i djela poznatih i nepoznatih slikara, pisaca, znanstvenika i stručnjaka, umjetnika, zanatlija, narodnog stvaralaštva, pa antičkih ratnika, junaka, heroja, nimfi, vladara, pjesnika, pisaca, slikara koji HISTORIJSKI opjevaše, obilježiše Maltu – Melitu- Meledu grčku staru Ogigiju- MLJET iz Adrije predstavili smo sinoć i otvorili izložbu akvarela pod nazivom HALIEUTICA samostalnu IZLOŽBU Maje Bachler, akademske slikarice i profesorice sociologije iz Zagreba – PO MOTIVIMA pjesnika OPIJANA – Grka, rimskog građanina, pjesnika Oppiana koji je  skladao u didaktičkom spjevu u grčkom heksametru na temu ribolova ( Ἁλιευτικά , Halieutiká ) najvažnije spoznaje o fauni podmorja Adrije-Jadrana.

Izložbi je nazočilo oko četrdeset posjetitelja te uz dužnu pažnju, pod diskretnim svjetlima lampiona, svijeća saslušalo prezentatora Marina Perkovića kustosa galerija Stara skula a obratila se i gošća maja Bachler sa prigodnim riječima o svojim motivima, razlozima, tehnikama i ciljevima slikarskog rada.

Uz podmorsku tišinu
šutjelo se kao riba, pa se je preko riba, rakova i školjki (kao jela) prešlo na
(vino) Opijajte se- Opajajte se Charlesa Baudelairea da bi nakon svega
iskazanog i pokazanog sjetili se uz sjetu nedavno preminulog akademskog slikara
Nikole Koydla, planinara Almera Hašimbegovića i starog ribara, goveđarca Ive
Đivanovića.

U spomen na Nikolu Koydla evocirana je njegova izreka Na početku bijaše svjetlost jer slikari i fotografi pišu svjetlom, a mi ljudi, nama je na početku svega bila, jest i biti će Riječ- kao po Ivanovom evanđelju.

Na taraci je PD „Mljet“ uz prisutnost iste publike, uručio posebna priznanja pred predstavnicima dežurnog HGSS-a, za zaslužne planinare Davoru Stražičiću, Ivi Nodilu-Civu, Inki Matana te sagledan 25 godišnji rad u planinarstvu i završetku cijele trase MPO – Mljetske planinarske obilaznice autora Marina Perkovića i suradnika (Pero Đivkov Matana, Niko Stjepović, Magda Nardelli – Kovačić, Damjan Aljinović,Tajana Perković) i brojnih realizatora od Kulijera do Blaca u Saplunari u dužini od 75 km kao i kulturno-povijesne staze HSAP MB – Hodočasnička staza apostola Pavla mljetskog brodolomca u dužini od 45 km od mjesta Pod Škoji Saplunara gdje se dogodio brodolom sv. Pavla pa do luke Polače odakle je apostol Pavao isplovio za rim 59 godine nakon Krista aleksandrijskom lađom (Quo vadis Domine?). Svi arheološki lokaliteti, brojne špilje, naselja, crkve, kapelice, groblja povezane su stazom koja je trasirana, očišćena, markirana, postavljeni žigovi, snimljen GPS trag, i sada se radi na tiskanju i nakladi Vodiča i Dnevnika ovih najdužih otočnih planinarsko-rekreativnih-poučnih staza.

Puno diskusija, čašica
razgovora, dodatnih detalja o Jasenu Boki i knjizi Tragom Odiseja, Aristidu
Vučetiću, Ignaciju Gjurgjeviću, Salinasu Priceu, Don Kihotu na Mljetu, Milanu
Sijerkoviću i prvoj meteorološkoj knjizi o otoku na Jadranu – „Mljet suncem obasjan,
vjetrom okupan“, akcijama Planeta Zemlja Ervina Poljaka, Zelene stope Romea
Ibriševića koje su imale svoju promociju u galeriji Stara skula, proteglo se do
dugo u noć.

Tema je uz ribljugastronomsku priču doticala današnji i antički Mljet po ribarstvu od prije 1.800 godina do danas, i 2.800 godina po Homeru i Odiseju i nimfi Kalypso kao prvoj literaturi tada začete civilizacije.

O Halieutici – ukratko:

Riječ je o 3500 redaka
pjesničkih egzaktnih podataka i nosi posvetu caru Marku Aureliju i njegovom
sinu Commodusu , smještajući ga u vrijeme
njihove zajedničke vladavine (176-180. AD).

Prema Agezilaju i
anonimnim biografijama priloženim bizantijskim rukopisima Halieutice ,
Oppijev otac, koji je izazvao nezadovoljstvo kolege Marka Aurelija po imenu Lucius Verus , zanemarivši da mu oda
počast prilikom posjete Rimu, protjeran je na Maltu – Mljet, i
boravio u današnjem mjestu Polače, staroj luci u kojoj imate osim rimske palače
i spomenik apostolu Pavlu mljetskom brodolomcu od kamena zagrebačke katedrale
sa brončanom statuom..

Oppijan, koji je bio u
pratnji oca u izgnanstvu, vratio se nakon Verusove smrti ( 169. ad ) i predstavio svoje pjesme
Marku Aureliju, koji im je bio toliko zadovoljan da je autoru dao komad zlata
za svaki redak, uzeo ga u korist i pomilovao oca.

Oppian se nakon toga
vratio u rodnu zemlju, ali umro je od kuge ubrzo nakon toga, u ranoj tridesetoj
godini života. Njegovi suvremenici postavili su statuu u njegovu čast, s
natpisom koji i danas postoji, koji sadrži jadikovku o njegovoj preuranjenoj
smrti i hvalospjev njegovog preuranjenog genija.

HALIEUTICA se sastoji od
pet knjiga, koja se može podijeliti na dva dijela: knjiga 1-2 opisuju ponašanje
riba i drugih morskih životinja, knjige 3-5 sadrže različite tehnike ribolova.

Ribe u Halieutici prikazane
su antropomorfnim načinom, jer je njihovo ponašanje uglavnom motivirano
emocijama poput mržnje, ljubavi, pohlepe, ljubomore i prijateljstva.

Nakon brojnih izložbi,
prezentacija, filmskih projekcija, radionica, predavanja, inicijativa za
dobrobit lokalne zajednice svjesne svoje antičke važnosti, spominje se:
Ignacija Gjurgjevića, Aristida Vučetića

Pročitajte originalni tekst na linku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here